Dokumenti

Statut BASS (objavljen 20. decembra 2016) – Preuzmi OVDE

Poslovnik o radu Skupštine BASS (objavljen 20. decembra 2016) – Preuzmi OVDE

Rešenje iz APR 2017 – Preuzmi OVDE

Rešenje iz APR 2015 – Preuzmi OVDE

Plan primene strategije i akcionog plana – Preuzmi OVDE

Plan rada takmičarskih selekcija BASS – Preuzmi OVDE

Izveštaj o realizaciji redovnog godišnjeg programa BASS za 2017. godinu – Preuzmi OVDE

Izvštaj Revizora za Redovni godišnji program BASS za 2017. godinu – Preuzmi OVDE

Izveštaj o realizaciji redovnog godišnjeg programa BASS za 2016. godinu – Preuzmi OVDE

Izvštaj Revizora za Redovni godišnji program BASS za 2016. godinu – Preuzmi OVDE

Završni izveštaj_Kamp perspektivnih sportista – Novi  Sad 2016 – Preuzmi OVDE

Izveštaj revizora_Kamp perspektivnih sportista – Novi  Sad 2016 – Preuzmi OVDE

Statut BWF_Prevod na srpski jezik – Preuzmi OVDE

Plan razvoja sportske grane - badminton_2017_2020 – Preuzmi OVDE

Završni izveštaj_Balkansko prvenstvo za igrače do 15 godina – Novi  Sad 2016 – Preuzmi OVDE

Izveštaj revizora_Balkansko prvenstvo za igrače do 15 godina – Novi Sad 2016 – Preuzmi OVDE

Izveštaj o radu između dve sednice Skupštine – Preuzmi OVDE

Završni izveštaj_Redovni program_2015 – Preuzmi OVDE

Izveštaj revizora_Redovni program_2015 – Preuzmi OVDE

Završni izveštaj_U17 Balkansko prvenstvo_2015 – Preuzmi OVDE

Izveštaj revizora_U17 Balkansko prvenstvo_2015 – Preuzmi OVDE

Završni izveštaj_Kamp perspektivnih sportista_2015 – Preuzmi OVDE

Izveštaj revizora_Kamp perspektivnih sportista_2015 – Preuzmi OVDE

Statistika u nacionalnom sportu RS_BASS – Preuzmi OVDE

Spisak sportskih stručnjaka sa izdatom dozvolom za rad – Preuzmi OVDE

Spisak licenciranih sudija – Preuzmi OVDE