Javne nabavke

Broj javne nabavke

Naziv javne nabavke

Dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

6/2017

Tereni za badminton

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Obaveštenje broj1 – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

 

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

5/2017

Sportska oprema za badminton

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

4/2017

Usluga smeštaja i ishrane za učesnike Balkanskog prvenstva

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

3/2017

Usluga smeštaja i ishrane za učesnike takmičenja Serbian U17 & Youth International

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

2/2017

Usluga kombi i kamionskog transporta ljudi i opreme

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

1/2017

Usluga avio prevoza (kupovina avio karata)

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

5/2016

Usluga – smeštaja i ishrane perspektivnih sportista i obezbeđenje adekvatnih uslova za trenažni proces kampa

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

4/2016

Usluga – smeštaja i ishrane za učesnike Balkanskog prvenstva

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

3/2016

Kamionski i kombi transport

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

2/2016

Sportska oprema za badminton

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

1/2016

Usluga avio prevoza (kupovina avio karata)

Odluka o dodeli ugovora – Preuzmi OVDE

Obaveštenje broj 1 Jn 1- 2016 – Preuzmi OVDE

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

5/2015

Usluga – nabavka sportske opreme za badminton

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

4/2015

Usluga – smeštaja i ishrane za učesnike Balkanskog prvenstva

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

3/2015

Usluga – smeštaja i ishrane perspektivnih sportista i obezbeđenje adekvatnih uslova za trenažni proces kampa

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

2/2015

(03.03.2015)

Usluga – kombi transport ljudi i opreme

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

1/2015

(03.03.2015)

Usluga avio prevoza (kupovina avio karata)

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

4/2014

(09.06.2014)

Nabavka usluga-Smestaj i ishrana za ucesnike Balkanskog prvenstva

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

3/2014

(09.06.2014)

Nabavka usluga-Smestaj i ishrana perspektivnih sportista i obezbedjenje adekvatnih uslova za trenazni proces kampa

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

2/2014

(11.03.2014)

Nabavka dobara –pernatih loptica za badminton

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

1/2014

(24.02.2014)

Usluge avio prevoza (kupovine avio karata)

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

JNMV 1/2013-182

Usluge smeštaja i ishrane za učesnike Balkanskog prvenstva

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

JNMV 2/2013-183

Smeštaj i ishrana perspektivnih sportista i obezbeđenje adekvatnih uslova za trenažni proces kampa

Konkursna dokumentacija – Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE

Preuzmi OVDE