Badminton savez Srbije – Osnovni podaci

Adresa Ada Ciganlija 1, 11030 Beograd
Telefon 011/305 5346
Telefon/Faks 011/305 5347
E-mail office@badminton.org.rs
Internet strana (Web strana) www.badminton.org.rs
Facebook strana www.facebook.com/org.bass
Poreski identifikacioni broj 101548769
Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje Saveza Radomir Jovović, predsednik Upravnog odbora
Datum osnivanja 28. decembar 1998. (pravni naslednik Badminton saveza Jugoslavije koji je osnovan 19. septembra 1993)
Broj i datum rešenja o upisu u nadležni Registar 661-2890/99 od 10.01.1999, BS 3912/2012 od 11.04.2012. – preregistracija; BS 1063/2013 od 01.03.2013. – promena podataka; BS 723/2014 od 26.02.2014. – promena podataka; BS 1742/2015 od 12.05.2015. – promena podataka