Para-badminton

Para-badminton je PARAOLIMPIJSKI SPORT. Prvi put će se zvanično naći u takmičarskom programu Paraolimpijskih igara 2020. godine u Tokiju.

Badminton predstavlja tipičan primer ‘’sporta za sve’’ zbog činjenice da se njime mogu baviti sve kategorije stanovništva.

Para-badminton, kao posebna kategorija badmintona, pruža mogućnost osobama sa invaliditetom da se bave sportom i da se ostvare kako u društvenom tako i u takmičarskom pogledu.

Svetska Badminton federacija i kontinentalne badminton konfederacije su prepoznate od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta kao nadležne organizacije zadužene za upravljanje, razvoj, afirmaciju i promociju para-badmintona na globalnom i kontinentalnom nivou. Na nacionalnom nivou, u skladu sa odredbama Pravilnika o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji, za razvoj para-badmintona je zadužen Badminton savez Srbije.

Prepoznavanjem para-badmintona, promovisanjem filozofije ‘’jedan sport – jedan tim’’ i usvajanjem strategije koja podrazumeva ravnopravno tretiranje i razvoj badmintona i para-badmintona, Svetska badminton federacija je kroz formiranje različitih tela i angažovanje ljudskih resursa uvela pravila, standarde, klasifikacije, procedure, sisteme i kalendar takmičenja, rangiranje takmičara i drugo što je u najvećoj meri doprinelo da para-badminton bude uvršten u program Paraolimpijskih igara.

Kao i u badmintonu, takmičari u para-badmintonu se nadmeću u konkurencijama muškarci i žene pojedinačno, muški, ženski i mešoviti parovi. Da bi se obezbedio što veći stepen ravnopravnosti, takmičari su razvrstani u šest klasa u zavisnosti od stepena invaliditeta. Klasifikacija takmičara se vrši na zvaničnim para-badminton takmičenjima. Po dobijanju klasifikacije takmičari imaju pravo da nastupe i igraju mečeve.

Pojednostavljeni pregled klasifikacije u parabadmintonu:

Naziv klase

Skraćeni naziv

Opis

Invalidska kolica 1

WH 1

Sportisti u okviru ove klase najčešće imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije oba donja ekstremiteta i trupa.

Invalidska kolica 1

WH 2

Sportisti u okviru ove klase mogu imati gubitak funkcije jedne ili obe noge.

U ovu klasu se svrstavaju sportisti koji nemaju gubitak funkcije trupa ili je gubitak funkcije trupa minimalno izražen.

Stojeći – donji ekstremiteti 3

SL 3

Sportisti u okviru ove klase moraju da se takmiče stojeći. U ovu klasu se svrstavaju osobe koje imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije jedne ili obe noge kao i izražen gubitak ravnoteže prilikom hodanja / trčanja.

Stojeći – donji ekstremiteti 4

SL 4

Sportisti u okviru ove klase imaju manje izražena oštećenja u odnosu na klasu SL 3 i mogu da imaju nedostatak, oštećenje ili gubitak funkcije jedne ili obe noge kao i minimalno izražen gubitak ravnoteže prilikom hodanja / trčanja.

Stojeći – gornji ekstremiteti 5

SU 5

Sportisti u okviru ove klase imaju nedostatak, oštećenja ili gubitak funkcije gornjih ekstremiteta.

Niski rast

SS 6

Sportisti u okviru ove klase su osobe niskog rasta kod kojih je niski rast uzrokovan usled genetskog poremećaja.

Pod pokroviteljstvom Svetske badminton federacije i kontinentalnih konfederacija se organizuju svetska prvenstva, kontinentalna prvenstva i međunarodni para-badminton turniri.

Svetska prvenstva u para-badmintonu se održavaju svake druge (neparne) godine i imaju karakter otvorenog prvenstva. Kontinentalna para-badminton prvenstva se održavaju svake druge (parne) godine, zatvorenog su tipa i na njima mogu nastupati isključivo takmičari koji pripadaju nacionalnim federacijama sa datog kontinenta. Međunarodni para-badminton turniri su događaji otvorenog tipa i održavaju se više puta u toku jedne kalendarske godine.

Para-badminton u Republici Srbiji je u povoju. Badminton savez Srbije aktivno radi na promociji i popularizaciji para-badmintona u zemlji i u okruženju, u saradnji sa Paraolimpijskim komitetom Srbije. Predstavnici Badminton saveza Srbije od 2014. godine nastupaju na takmičenjima pod pokroviteljstvom Svetske badminton federacije i Evropske badminton konfederacije (Evropsko prvenstvo 2014. i 2016. godine), edukuju se za vršenje različitih uloga (edukativni kursevi i trenažni kampovi) i u svojstvu takmičara, sudija, trenera i volontera su aktivni učesnici velikog broja aktivnosti pod pokroviteljstvom Badminton saveza Srbije (nacionalna i međunarodna takmičenja, nacionalni i međunarodni trenažni i edukativni kampovi, seminari, promotivne aktivnosti i dr).

Prvi nastup na Evropskom prvenstvu, održanom u španskom Los Alkazaresu 2014. godine, u pratnji trenera Igora Šešića zabeležili su srpski takmičari u para-badmintonu Željko Volaš i Zoran Ješić iz Banja Luke.