B rang liste

B RANG LISTE – MUŠKARCI POJEDINAČNO

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

XXIII B TURNIR – BGD 2017
14.10. ‘17

XXIV B TURNIR – KG 2017
11.11. ‘17

XXV B TURNIR – ČA 2017
24.12. ‘17

A, B i C TURNIR BG 2018

24. 3. ‘18

UKUPNO POENA

1

Stepanović Đorđe

BG

300

350

400

400

1150

2

Bubalo Marko

ZR

350

250

300

300

950

3

Stepanović Zoran

BG

300

300

300

250

900

4

Stanimirović Nemanja

0

400

0

350

750

5

Jovanović Igor

KG

0

250

250

200

700

6

Milić Luka

KG

0

250

250

200

700

7

Borka Mihajlo

PA

250

250

0

200

700

8

Babajić Jovan

0

200

0

300

500

9

Carić Darko

ZR

200

300

0

0

500

10

Hinić Vukašin

BG

0

200

0

250

450

 

B RANG LISTE – ŽENE POJEDINAČNO

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

XXII B TURNIR – PA 2017
23. 4. ‘17

XXIII B TURNIR – BGD 2017
14.10. ‘17

XXIV B TURNIR – KG 2017
11.11. ‘17

A, B i C TURNIR BG 2018

24. 3. ‘18

UKUPNO POENA

1

Rakić Tina

CL

0

400

350

0

750

2

Pomorišac Katarina

ZR

0

300

0

400

700

3

Lindina Polina

NS

300

0

400

0

700

4

Stanisavljev Danica

ZR

0

350

0

300

650

5

Grković Ivana

0

250

0

350

600

6

Jovin Kristina

HE

400

0

0

0

400

7

Karanović Sofija

DP

350

0

0

0

350

8

Purić Đurđija

BG

0

0

300

0

300

9

Gavrilov Ana

DP

0

0

0

250

250

10

Maravić Anja

CL

0

0

250

0

250

 

B RANG LISTE – MUŠKI PAROVI

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

XXIII B TURNIR – BGD 2017
14.10. ‘17

XXIV B TURNIR – KG 2017
11.11. ‘17

XXV B TURNIR – ČA 2017
24.12. ‘17

A, B i C TURNIR PA 2018

5. 5. ‘18

UKUPNO POENA

1

Stepanović Đorđe

BG

350

250

350

400

1100

2

Stepanović Sava

BG

0

200

350

400

950

3

Stepanović Zoran

BG

350

200

300

0

850

4

Carić Darko

ZR

400

400

0

0

800

5

Šafarik Andrej

400

400

0

0

800

6

Milić Luka

KG

0

300

400

0

700

7

Bubalo Marko

ZR

250

0

400

0

650

8

Borka Mihajlo

PA

300

350

0

0

650

9

Mijatović Stefan

PA

300

350

0

0

650

10

Jelesijević Goran

DP

0

250

0

300

550

 


 

B RANG LISTE – ŽENSKI PAROVI

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

XXII B TURNIR – PA 2017
23. 4. ‘17

XXIII B TURNIR – BGD 2017
14.10. ‘17

XXIV B TURNIR – KG 2017
11.11. ‘17

A, B i C TURNIR PA 2018

5. 5. ‘18

UKUPNO POENA

1

Jovin Kristina

HE

400

0

400

350

1150

2

Uskoković Milica

PA

400

400

350

0

1150

3

Lindina Polina

NS

250

0

350

400

1000

4

Karanović Sofija

DP

300

350

300

0

950

5

Vučetić Jovana

NS

0

0

400

400

800

6

Grković Ivana

0

400

0

200

600

7

Gavrilov Ana

DP

300

0

300

0

600

8

Rakić Tina

CL

0

250

250

0

500

9

Maravić Anja

CL

0

250

250

0

500

10

Bogdanović Marta

0

0

0

350

350

 

B RANG LISTE – MEŠOVITI PAROVI, MUŠKARCI

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

XXII B TURNIR – PA 2017
23. 4. ‘17

XXIII B TURNIR – BGD 2017
14.10. ‘17

XXIV B TURNIR – KG 2017
11.11. ‘17

A, B i C TURNIR PA 2018

5. 5. ‘18

UKUPNO POENA

1

Mijatović Stefan

PA

0

0

300

400

700

2

Milošević Dejan

DP

0

0

350

300

650

3

Stepanović Zoran

BG

350

0

250

0

600

4

Aleksić Branislav

CL

250

350

0

0

600

5

Rakić Vlada

CL

250

250

0

0

500

6

Milić Luka

KG

0

0

400

0

400

7

Kovačević Ivan

PA

400

0

0

0

400

8

Šafarik Andrej

0

400

0

0

400

9

Stepanović Đorđe

BG

0

0

0

350

350

10

Jelesijević Goran

DP

0

0

300

0

300

 

B RANG LISTE – MEŠOVITI PAROVI, ŽENE

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

XXII B TURNIR – PA 2017

23.4.'17

XXIII B TURNIR – BGD 2017

14.10.'17

XXIV B TURNIR – KG 2017
11.11. ‘17

A, B i C TURNIR PA 2018

5. 5. ‘18

UKUPNO POENA

1

Karanović Sofija

DP

300

350

350

200

1000

2

Uskoković Milica

PA

400

0

300

0

700

3

Grković Ivana

0

400

0

250

650

4

Gavrilov Ana

DP

300

0

250

0

550

5

Rakić Tina

CL

0

250

300

0

550

6

Vučetić Jovana

NS

0

0

0

400

400

7

Ilić Marta

KG

0

0

400

0

400

8

Purić Đurđija

BG

0

0

0

350

350

9

Pešut Milena

BG

350

0

0

0

350

10

Lindina Polina

NS

0

0

0

300

300

Kompletne B rang liste objavljene na dan 11. septembar 2018. možete preuzeti OVDE.