Juniorske rang liste

JUNIORI POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Stolić Andrej

448

512

512

512

512

2048

2

Janković Danilo

CL

512

448

576

448

459

1995

3

Maksimović Stefan

KG

384

384

448

0

384

1600

4

Obradović Vukašin

NS

358

384

448

358

358

1548

5

Dani Danijel

0

358

422

0

0

780

6

Simić Mihajlo

0

0

0

384

384

768

7

Smiljković Petar

0

0

0

384

358

742

8

Janković Vasilije

CL

320

0

422

0

0

742

9

Rajilić Nikola

0

320

0

320

0

640

10

Jakovljević Boško

DP

0

0

0

358

0

358

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 11 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Pavlović Lana

0

448

576

512

512

2048

2

Mihajlović Čarna

CL

428

512

536

448

448

1944

3

Dimitrijević Ana

0

384

448

384

0

1216

4

Latas Teodora

0

0

0

358

384

742

5

Bogojević Andrea

0

0

0

320

358

678

6

Mijajlović Kristina

0

0

422

0

0

422

7

Kojić Selena

0

358

0

0

0

358

8

Šarac Jovana

0

320

0

0

0

320

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Mihajlović Uglješa

CL

612

524

689

612

524

2437

2

Vig Mihajilo

DP

459

428

536

536

612

2143

3

Radonić Petar

PA

536

536

612

428

459

2143

4

Dimitrijević Vuk

459

612

536

459

0

2066

5

Stolić Andrej

448

512

512

512

512

2048

6

Janković Danilo

CL

512

448

576

448

459

1995

7

Bokan Vanja

DP

0

459

505

459

536

1959

8

Kovač Vanja

ZR

428

459

505

383

383

1775

9

Krneta Vukašin

CL

428

428

459

383

383

1698

10

Mihajlović Marko

383

352

459

0

428

1622

 


 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

536

612

612

0

655

2415

2

Aleksić Maša

PA

459

428

689

536

536

2220

3

Filipović Miona

PA

612

459

536

459

524

2131

4

Samardžija Marija

DP

459

536

505

612

459

2112

5

Pavlović Lana

0

448

576

512

512

2048

6

Mihajlović Čarna

CL

428

512

536

448

448

1944

7

Jevremović Marta

428

0

459

0

428

1315

8

Vig Katarina

DP

383

383

459

0

0

1225

9

Dimitrijević Ana

0

384

448

384

0

1216

10

Parežanin Sofija

PA

383

383

0

0

0

766

 

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Jovičić Aleksandar

KG

655

655

842

748

748

2993

2

Petrović Viktor

748

748

830

0

655

2981

3

Rašeta Vanja

CL

561

561

830

655

561

2607

4

Mihajlović Uglješa

CL

612

524

689

612

524

2437

5

Dmitrović Miloš

CL

524

561

617

561

561

2300

6

Vig Mihajilo

DP

459

428

536

536

612

2143

7

Radonić Petar

PA

536

536

612

428

459

2143

8

Stepanović Sava

BG

524

524

617

468

468

2133

9

Dimitrijević Vuk

459

612

536

459

0

2066

10

Stolić Andrej

448

512

512

512

512

2048

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 15 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Perić Sanja

BG

748

748

948

711

711

3155

2

Vitman Anđela

BG

664

664

0

830

830

2988

3

Bogdanović Nina

711

664

830

655

748

2953

4

Batar Mara

BG

536

612

612

0

655

2415

5

Boharević Natalija

PA

524

524

748

524

561

2357

6

Aleksić Maša

PA

459

428

689

536

536

2220

7

Filipović Miona

PA

612

459

536

459

524

2131

8

Samardžija Marija

DP

459

536

505

612

459

2112

9

Pavlović Lana

0

448

576

512

512

2048

10

Mihajlović Čarna

CL

428

512

536

448

448

1944

 

JUNIORI POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Lukić Sergej

948

948

1067

830

948

3911

2

Tomić Mihajlo

BG

830

830

948

948

830

3556

3

Jovičić Aleksandar

KG

655

655

842

748

748

2993

4

Petrović Viktor

748

748

830

0

655

2981

5

Mijatović Stefan

PA

711

711

782

664

664

2868

6

Milić Luka

KG

664

664

782

0

711

2821

7

Rašeta Vanja

CL

561

561

830

655

561

2607

8

Hinić Vukašin

BG

593

0

711

593

664

2561

9

Mihajlović Uglješa

CL

612

524

689

612

524

2437

10

Dmitrović Miloš

CL

524

561

617

561

561

2300

 

 

JUNIORKE POJEDINAČNO DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP –  KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Lončar Sara

830

830

1067

664

664

3391

2

Perić Sanja

BG

748

748

948

711

711

3155

3

Vitman Anđela

BG

664

664

0

830

830

2988

4

Bogdanović Nina

711

664

830

655

748

2953

5

Sudimac Marija

948

948

0

0

948

2844

6

Vučetić Jovana

NS

664

593

830

664

0

2751

7

Nedeljković Jana

KG

593

593

711

711

664

2679

8

Čepurac Danica

CL

593

593

711

593

593

2490

9

Batar Mara

BG

536

612

612

0

655

2415

10

Boharević Natalija

PA

524

524

748

524

561

2357

 

 

MUŠKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Vig Mihajilo

DP

536

459

612

612

2219

2

Bokan Vanja

DP

536

459

612

612

2219

3

Krneta Vukašin

CL

612

536

617

428

2193

4

Radonić Petar

PA

428

612

536

536

2112

5

Mihajlović Marko

428

612

536

536

2112

6

Janković Danilo

CL

459

459

617

428

1963

7

Mihajlović Uglješa

CL

612

536

748

0

1896

8

Kovač Vanja

BA

459

459

505

459

1882

9

Dimitrijević Vuk

459

428

689

0

1576

10

Đorđević Luka

459

428

459

0

1346

 

ŽENSKI PAROVI DO 13 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018

4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Batar Mara

BG

428

536

689

711

2364

2

Samardžija Marija

DP

536

459

689

612

2296

3

Aleksić Maša

PA

612

612

536

536

2296

4

Vig Katarina

DP

536

459

459

612

2066

5

Mihajlović Čarna

CL

459

428

505

536

1928

6

Filipović Miona

PA

612

612

536

0

1760

7

Pavlović Lana

0

536

612

459

1607

8

Jevremović Marta

459

0

612

459

1530

9

Dimitrijević Ana

0

383

505

0

888

10

Mijajlović Kristina

428

0

459

0

887

 

 

MUŠKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Lukić Sergej

948

948

0

948

948

3792

2

Tomić Mihailo

BG

830

948

0

948

948

3674

3

Jovičić Aleksandar

KG

711

830

842

830

664

3213

4

Petrović Viktor

948

664

748

0

830

3190

5

Mijatović Stefan

PA

711

711

0

830

711

2963

6

Dmitrović Miloš

CL

664

593

655

664

593

2576

7

Rašeta Vanja

CL

664

593

655

664

593

2576

8

Vig Mihajilo

DP

536

459

612

0

612

2219

9

Bokan Vanja

DP

536

459

612

0

612

2219

10

Krneta Vukašin

CL

612

536

617

0

428

2193

 

ŽENSKI PAROVI DO 17 GODINA

POZICIJA

PREZIME I IME

KLUB

JUNIORSKI KUP – PANČEVO 2018
25. 2. ‘18

JUNIORSKI KUP – VRŠAC 2018
15. 4. ‘18

PRVENSTVO SRBIJE –

BEOGRAD

2018

12-13. 5.’18

TROFEJ BG - BEOGRAD 2018
16. 9. ‘18

JUNIORSKI KUP – KRUŠEVAC 2018
4. 11. ‘18

UKUPNO POENA

1

Sudimac Marija

948

948

1067

830

948

3911

2

Lončar Sara

948

948

1067

664

948

3911

3

Vučetić Jovana

NS

664

664

948

830

0

3106

4

Vitman Anđela

BG

830

711

0

711

711

2963

5

Perić Sanja

BG

830

711

0

711

664

2916

6

Milovanović Minja

KG

0

830

0

948

830

2608

7

Nedeljković Jana

KG

0

830

0

948

830

2608

8

Batar Mara

BG

428

536

689

0

711

2364

9

Samardžija Marija

DP

536

459

689

0

612

2296

10

Aleksić Maša

PA

612

612

536

0

536

2296

 

Kompletne Juniorske rang liste objavljene na dan 6. novembar 2018. možete preuzeti OVDE